Algemene voorwaarden roof protect

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Roof Protect. Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten en kunnen alleen afwijken indien hiervan schriftelijk notie wordt genomen.

2.De klant heeft kennis genomen van deze voorwaarden en aanvaardt die als dusdanig.

3.De door de klant opgevraagde offerte is 3 maanden geldig.

4. Alle extra uitvoerbare werken moeten gemeld worden bij het opmaken van de offerte. Indien dit niet wordt gemeld bij opstellen hiervan,  zal er een meerprijs aangerekend worden.

5. Deze offerte wordt als overeenkomst beschouwd wanneer de klant deze ondertekent. De klant dient dan een voorschot betalen van 30% van het totale bedrag. Dit voorschot wordt door de klant binnen  10 kalenderdagen op de bankrekening van Roof Protect overgemaakt. na ondertekening van de offerte is de overeenkomst bindend*.

6. Roof Protect zal op zijn beurt de klant informeren over de daadwerkelijke uitvoering. Onze werken worden uitgevoerd binnen een periode van 4 maanden, na ondertekening van de offerte en de betaling van het voorschot. Dit met uitzondering op het winterseizoen en onvoorziene weersomstandigheden.

7. De klant dient:

  • Bij uitvoering van de werken aanwezig te zijn
  • Verzekeren dat het onderdak moet waterdicht is. Schade die hieruit verder vloeit, valt niet onder onze verantwoordelijkheid
  • Water (leidingwater) met genoeg druk te voorzien. Indien er geen of niet genoeg druk op het water zit, zal er een extra kost worden aangerekend
  • Elektriciteit te voorzien
  • De nodige parkeergelegenheid te voorzien
  • Indien nodig zelf signalisatie te voorzien
  • De afkoppeling van een regenwaterput naar de huizen toe af te sluiten. Roof Protect zal op zijn beurt de goten en afvoeren op het dak dichtstoppen.

8. Roof Protect is niet verantwoordelijk voor enige schade aan materialen vreemd aan het dak.

9. Kleine werken die extra worden uitgevoerd, hebben een extra kost van €55/uur, exclusief materiaal

10. De werken kunnen onderbroken of geschorst worden door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van Roof Protect om en zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd. Wanneer de uitvoering de werken wordt opgeschort of onderbroken door de klant, is de deze een vergoeding verschuldigd aan Roof Protect voor de geleden schade.

11.De eindfactuur is BTW inbegrepen en wordt door de klant binnen de 8 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer van Roof Protect overgemaakt.